Методичний кабінет Петрівського аграрного коледжу є центром методичної роботи де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів.

Основними функціями методичного кабінету є:

— створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позааудиторних заходів;

— проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

— надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

— узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

— інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Основні завдання:

- допомога керівникам і педагогам у підвищенні якості освітнього процесу в навчальному закладі;

- організація використання у освітньому процесі передового педагогічного досвіду;

-  організація та проведення заходів з підвищення педагогічної та методичної кваліфікації педагогічних працівників.

 

Зміст діяльності:

-         організація семінарів з обміну педагогічним досвідом працівників навчального закладу;

-         організація лекцій на педагогічні і технологічні теми;

-         організація та проведення методичних виставок і конкурсів;

-         організація педагогічних практикумів, "Школи оволодіння методикою сучасного заняття", «Школа викладача - початківця»;

-         організація педагогічних читань, науково-практичних конференцій;

-         організація педагогічних консультацій для викладачів;

-         створення довідково-інформаційного фонду;

-         забезпечення педагогічних працівників науково-педагогічної інформацією;

-          організація конференцій за підсумками методичної роботи в навчальному закладі;

-           організація зустрічей працівників навчального закладу з майстрами педагогічної праці та науковими працівниками.

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана

-  розвивати та оновлювати зміст навчання;

- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;

- удосконалювати навчально-виховний процес;

- впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

Методична робота в коледжі спрямована на  сприяння удосконалення навчально-виховного процесу, програмно-методичного оновлення, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників; залучення педагогів до творчої діяльності; дослідно-експериментальної роботи; формування нових підходів щодо організації методичної роботи.

 

ФОРМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

Масові - конференції, семінари, педагогічні ради, анкетування;

Групові - відкриті заняття, виховні заходи, виїзд до інших навчальних закладів;

Індивідуальні - робота з молодими викладачами, кураторами-початківцями, співбесіди, консультації.